T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Siirt Müftülüğü

08.07.2020

2020 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

2020 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

 

İlgi: 26 Haziran 2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020 YILI KURBAN HİZMETLERİ’NİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ.

 

 

Kurban Hizmetleri Komisyonu 30.06.2020 tarihinde Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Vekili Lokman DÜZGÜN  başkanlığında; Üye İl Müftüsü Vehap KAPICIOĞLU,  Üye Belediye Zabıta Komiseri Yahya NAS, Üye İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre ÖMÜR, Üye Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün DEMİRHAN, Üye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Raci BÜLBÜL’ün iştirakleriyle toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

 

  A- KURBAN SATIŞ YERLERİ:

 

-Kurban satış ve kesim yeri olarak geçen yıllarda olduğu gibi, İlimiz Belediye Başkanlığı Hayvan Pazarı bu amaçla tahsis edilmesine,

 

B-KURBAN KESİM YERLERİ:

 

 -Kurban kesim yerlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine;

 

  1-Belediye Başkanlığı Hayvan Pazarı

  2-Kooperatif Mahallesi Parmar Karşısı oto yıkama alanı

  3-Tahir Şakar çiftliği doğan mahallesi E tipi ceza evi arkası

  4-Doğan Mah. Verem Savaş Dispanseri arkasındaki Rahimiye Öğrenci Yurdu

 

C)DİĞER HUSUSLAR:

 

a)Siirt Belediye Başkanlığı’nca;

 

1-Kurban kesim ve satış yerlerinde, gerekli alt ve üst yapı tesisi ile, kurban atık ve çöplerinin toplanması ve bertaraf edilmesi işlemlerinin yapılmasına,

2-Kurban atıklarının konması için kurban kesim yerlerinde, yeteri kadar su ve naylon torba temin edilmesine,

3-Seyyar kesim sehpaları, Belediye Başkanlığınca temin edilerek, kesim yerlerine konulmasının sağlanmasına,

4- Kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanması ve kontrol edilmesine,

5- Kesim alanlarında maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin kullanıldıktan sonra atılması için ayrı bir atık kutusu bulundurulmasına,

7- Covid_19 afiş İlan işlemlerinin yapılmasına

8- Kesim yerlerinin kapasitesinin ilan edilmesine

9- Her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesi ve kontrolün sağlanmasına

10- Kurban kesim randevusu ve SMS gönderim işlemlerinin yapılmasına,

11- Komisyonca alınan kararların web/internet sitelerinde yayınlanmasına,

 

b)Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce;

 

1-Kurban kesim alanlarında, kurban kesiminin; umumi hıfzıssıhha meclisi karalarına ve sağlık şartlarına uygun olması amacıyla, birer eleman bulundurulmasına,

2- Kurban Kesim Yerlerinde Kurbanlara eziyet verilmeyecek şekilde ve kesim tekniğine uygun kurban kesilmesini sağlamak üzere, veteriner hekim görevlendirilmesinin sağlanmasına,

7- Kurban satış yerlerinde, hayvanların küpeli ve sağlıklı olup olmadıkları kontrollerinin yapılmasına,

 

c) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce;

 

1-Kurban kesim alanlarında, kurban kesiminin; umumi hıfzıssıhha meclisi karalarına ve sağlık şartlarına uygun olması amacıyla, birer eleman bulundurulmasına,

2-Komisyonca alınan kararların web/internet sitelerinde yayınlanmasına,

 

 

 

ç) İl Sağlık Müdürlüğü’nce;

 

1-kurban kesim alanlarında, kurban kesiminin; umumi hıfzıssıhha meclisi karalarına ve sağlık şartlarına uygun olması amacıyla, birer eleman bulundurulmasına,

2- Kesim için hayvanını getirenlerin girişte ateşlerinin ölçülmesi ve maske takmasının sağlanması,

3-Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVID-19 konusunda eğitim verilmesine,

4-Komisyonca alınan kararların web/internet sitelerinde yayınlanmasına,

 

 

d)İl Müftülüğü’nce;

 

1-Kurban kesiminin dini esaslara uygun olmasını sağlamak amacıyla, tespit edilen her kesim yerinde, Müftülükçe bir din görevlisinin bulundurulması,

2-Komisyon tarafından alınan karaların, camilerde vaaz ve hutbelerde halka duyurulmasına,

3-Komisyonca alınan kararların web/internet sitelerinde yayınlanmasına,

 

e)İl Emniyet Müdürlüğü’nce;

1- Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişinin engellenmesi, ancak oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibinin/hissedarının aralarındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alınmasına müsaade edilmesine,

2- Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymalarının ve maske takmalarının sağlanmasına;

3- Emniyet tedbirlerinin alınmasına,

 

 

-Komisyonca alınan kararların yerine getirilmesi amacıyla alt komisyonunun oluşturulmasına, söz konusu komisyonun alınan kararların yerine getirilmesinin sağlanmasına ve  yapılan çalışmalarla ilgili  programı hazırlayıp, Kurban bayramı öncesi ve bayram günlerinde yapılması gereken işleri yerine getirmesine  konuyla ilgili her türlü tedbiri almasına, alt komisyonun aşağıda isimleri yazılı şahıslardan oluşturulmasına

 

a) Belediye Başkanlığından Özgür EKER

b) Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Yaşar ÖREN

c) İl Sağlık Müdürlüğünden Veysi ÖZBİLİCİ

d) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Erdoğan YAVUZ

e) TDV Siirt Şubesinden Mesut AYDIN

 

Oluşturulan Alt Komisyon başkanlığı görevinin Müftülük Vakıf Memuru Ferhat GÖZTOK tarafından yürütülmesine,

14-İlgili kurumlar tarafından belirlenen satış yerleri dışında satış yapanlar hakkında kanuni işlem yapılmasına,

15- İçişleri Bakanlığı’nın 04.10.2013 tarih ve 68303338-3503 sayılı genelgesiyle belirtildiği şekilde Kurban derileri ve bağırsaklarının toplama faaliyetlerinde bulunabilme yetkisinin gerçek kişilere, derneklere, vakıflara ve bunların temsilcilerine verilmesine,

16- Bayram sonrası kurban hizmetlerini özetleyen bir raporun, alt komisyon tarafından Kurban hizmetleri komisyonuna takdim edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

                                                          KOMİSYON BAŞKANI

 

 

 

                                                               Lokman DÜZGÜN

                                                               Vali Yardımcısı V.

 

 

 

ÜYE

Vehap KAPICIOĞLU

İL Müftüsü

           

ÜYE

Yahya Nas

Belediye Zabıta Komiseri

ÜYE

Dr. Erol Emre ÖMÜR

İl Sağlık Müdürü

ÜYE

Ferhat GÖZTOK

TDV Siirt Şube Temsilcisi

ÜYE

Mehmet Raci BÜLBÜL

Çevre ve Şehircilik İl. Md.

ÜYE

Ergün DEMİRHAN

Tarım ve Orman İl Md.