20.03.2016

MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla “ İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Din konusunda toplama aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” amacıyla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur. Osmanlı Devletinde Din İşleri Meşihat Makamınca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara’da Kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti adıyla “Bakanlık” olarak yer aldı.

3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine, 429 Sayılı Kanunla , Başvekalete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. 14 Haziran 1935 tarihinde kabul edilerek 22 Haziran 1935 te yürürlüğe giren 2800 Sayılı Diyanet İşleri Reisliği, Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun, Başkanlığın İlk Teşkilat Kanunudur. 1927 yılında oluşturulan yapıda 1950 yılına kadar herhangi bir değişiklik yapılmamış, 20 Nisan 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 88501 kadrosuyla yurt içinde bütün İl ve İlçelerde Müftülük olarak; yurtdışında soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın bulunduğu ülkelerde ise Din Hizmetleri Müşavirliği, Ateşeliği olarak teşkilatlanmış bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman Türk Milletine Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda, Milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek ve her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak, Dinimizin birlik, beraberlik, fedakarlık ve yardımlaşma gibi yüce prensiplerini halkımıza benimseterek, başarılı, etkin ve yaygın bir Din Hizmeti sunmaktadır.

SİİRT MÜFTÜLÜĞÜ

Siirt İl Müftülüğü daha önce hizmet verdiği Vakıflar müdürlüğüne ait binadan ayrımış ve Vatandaşların katkıları ile yeni binasına kavuşmuştur.

Türkiye Diyanet Vakfına ait olan 5 katlı bina İlimiz Hükümet caddesi Bahçeli evler mahallesinde hizmet vermekte olup, Hizmet binası 2 katlıdır. Ayrıca binada misafirhane ve personele ait lojman bulunmaktadır.