T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Siirt Müftülüğü

11.10.2019

kız çocukları ve Çocuk İşçiliği için Farkındalık Semineri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen “KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞTIRILMASI VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE FARKINDALIK EĞİTİMİ” programı çercevesinde ilimize gelen Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Faruk TURHAN, İl Müftülüğümüzü personeline yönelik verdiği konferansta şu hususlara değindi:

Çocuk hayatın neşesi, evin bereketi, ailenin umududur. Çocuğun varlığı da yokluğu da imtihandır.

Anne baba,  çocuklarının varlığına saygı duyarak, Allah’ın emaneti olduğunu unutmadan hareket etmelidir.

Allah Resûlü’nün çocuklarla ilişkisini, onlara karşı tutumunu, tavsiye ve uyarılarını dikkatle incelediğimizde, çocuğun onuruna saygının en temel esas olduğunu görürüz. Peygamberimizin, çocuğu cisminin küçüklüğü ile değil, ruhunun yüceliği ile değerlendirdiğini açıkça gösteren sayısız örnek vardır. Sevgili Peygamberimiz bir babaya “Çocuğunun senin üzerinde hakkı var!” (Müslim, Sıyâm, 183)  buyururken elbette sadece karnını doyurup sırtını giydirmeyi kastetmemiş, bilâkis çocuğun, küçücük bedeniyle hiç de küçümsenemeyecek haklara sahip olduğunu hatırlatmıştır. Bu haklar:

  1. Var Olma ve Kabul Görme Hakkı
  2. Anne Babasını Tanıma ve Onlarla Yaşama Hakkı
  3. Saygı Görme Hakkı
  4. Sevgi ve Şefkat Görme Hakkı
  5. Eğitim Görme Hakkı.

Sevgili Peygamberimiz kadınların eğitilmesi konusuna çok önem vermiş (Buhârî, İlim, 31), okuma yazma bilen kadınları okuma yazma bilmeyenlere öğretmen tayin etmiştir (İbn Hacer, el-İsabe, IV, 341). aİslâmiyet’ten önce okuma yazma bilmekte olan Şifâ bnt. Abdullah, Peygamberimizin hanımı Hz. Hafsa’ya okuma yazma öğretmişti.(D3887 Ebû Dâvûd, Tıb, 18; HM27635 İbn Hanbel, VI, 372) 

Ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitim görmüş olmaları oldukça önemlidir. İslam bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi, “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.(İbn Mace, Mukaddime, 17) hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir.

Bir toplum ancak, kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip, aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını ve kız çocuklarını geride bırakan hiçbir toplum başarıya ulaşamaz.

Baylara Siirt Üniversitesi Merkez yerleşkesi konferans salonunda yapılan konferansa Siirt Müftü Yardımcısı Mehmet Şirin Ayral ve Din Görevlileri katıldı.