20.11.2018

MÜFTÜ ALTIOK KALEMİNDEN MEVLİD-İ NEBİ VE GENÇLİK

 

Mevlid-i Nebi (a.s.) ve Gençlik

Âlemlere rahmet, insanlığa önder ve örnek, yüce ahlâk ve erdemlerin en mükemmel temsilcisi olan sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)Efendimiz mü’minlere ve hatta tüm insanlığa ihsan edilmiş büyük bir lütf-u ilâhîdir.
Yüce Rabbimiz bu hususla ilgili olarak meâlen şöyle buyurur: “Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allâh, mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.”
İlâhî Kitapların ve Peygamberlerin müjdelediği Allâh’ın (c.c.) Habib’i, âlemlerin Efendisi Resulullâh (a.s.) doğmadan hep merak edilerek özlemle beklenmiş, annesine rüyasında:”Ey Âmine,şunu bil ki; sen âlemlerin en hayırlısına hamilesin, doğduğu vakit adını Muhammed koy” denilmiş.
Doğduğu mübârek gecede harikulâde olayların cereyan etmesi,
Mübârek torununa Muhammed ismini veren Abdulmuttalib’e ; atalarının içinde böyle bir isim yok, neden bu ismi verdiniz? diye soranlara;”Gökte Hak yerde de halk onu övsün diye!” cevap vermesi,
Çocukluk ve gençlik yıllarındaki nezih ve nefis hayatı, hiç yalan söylememesi,(yalan söylemeden de yaşanılabilineceğini göstermesi)
Herkesin Ona sonsuz güveni ve el - Emîn ünvanını vermesi,
Ticaretteki dürüstlüğü ve başarısı ile nam salması,
Zulme karşı koyarak ve mazlumları korumak İçin Hılfu’l- Füdûl (Erdemliler Cemiyeti) da kurucu üye olarak yer alması,
Kâbe Hakemliğindeki ince stratejisi ve üstün başarısı,
Peygamberlik dönemi ile birlikte hayatının sonuna kadar ortaya koyduğu kusursuz yol göstericiliği, ufuk açıcı ve âlemleri kuşatıcı rahmeti, şefkati,sevgisi hoşgörüsü, affediciliği, tevazusu Dâvâsı için ortaya koyduğu güçlü iradesi, azim ve kararlılığı, sınır tanımayan cömertliği,üstün cesareti, arkadaşlarına candan yakınlığı, komşularına karşı duyarlılığı, çocuklara düşkünlüğü ve tarifi kabil olmayan sevgisi, kız çocuklarına verdiği değer, anma babalar İçin yaptığı ısrarlı tavsiyeler, eşlerine karşı âlicenaplığı, aile reisi, baba ve dede olarak ortaya koyduğu mutluluk tabloları, dâvâ ve yol arkadaşları olarak çoğunluğu gençlerin oluşturduğu ashabına (r.a.) düşkünlüğü ve onları en iyi şekilde yetiştirerek İslâm’ın dünyaya dal- budak salmasını sağlayacak hizmetlere yatırım yapması; Peygamberimizin (a.s.) saymakla bitmeyecek meziyet ve fazîlet denizinden birkaç damladır.
Her yaş seviyesinden insanın, her kademeden mevki sahiplerinin, zenginin fakirin, âmir ve me’murun, küçüğün ve büyüğün, talebenin ve âlimin er ve generalin, sade vatandaşın ve devlet başkanının velhasıl herkesin örnek alacağı her türlü güzel ahlâk örnekleri ve canlı hayatta, ama hayatın her alanında tüm problem ve sıkıntılarımızı bertaraf edecek bizi gerçek manada mutlu edecek en güzel davranış, yaşayış ve anlayışın yegâne modeli Hz. Muhammed (s.a.v.) dir. Allâh Teâlâ bu hususu Ahzap Süresi 21.âyette bizlere meâlen şöyle hatırlatmaktadır:”İçinizden Allâh’ın lütfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allâh’ı çokça ananlar İçin hiç şüphe yok ki, Resulullâh’ta güzel bir örneklik vardır.”
Bu yılın Mevlid-Nebi Haftası temâ’sı; Hz. Peygamber ve Gençlik olup gençliğini en iyi şekilde değerlendirmek, ebedi gençliğe aday olmak, Allah ve Resulünün sevdiği gençler yetiştirmek isteyenler; Hz. Muhammed’in gençlik dönemine ve yetiştirdiği en güzel gençlere Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz.Osman, Mus’ab b. Umeyr, Muaz b.Cebel, Zeyd b.Sabit,Üsame b. Zeyd... ve Kur’an-ı Kerim’de ; küfre, şirke ve elebaşlarına karşı verdikleri onurlu mücâdele ile yiğitliğin destansı örneklerini sergilemiş olan İbrahim (a.s.), Yusuf (a.s.), Musa (a.s.), İsa ve Yahya (a.s.), Ashab-ı Kehf ve Mü’min Suresinde Firavun’a karşı Musa (a.s.)’ın savunuculuğunu yapan Mü’min Adam’dan bahseden âyetlerin tefsirini okuyalım.
Asr-ı Saadet’te olduğu gibi Ümmetin yükünü sırtlayacak Hakk’ın yanında,bâtıl’ın karşısında duracak, mazlumu zâlimin karşısında koruyacakve zalime haddini bildirecek toplumunun en dinamik unsuru İmanlı Gençliğe,Yesrib’i Medine’ye dönüştürecek Mus’ablara ihtiyaç var!!!
Hayatını İslâm’a ve insanlığa adamış, Allâh ve Resul’ünün sevgisiyle yoğrulmuş, varlığıyla, yürüyüşüyle,duruşuyla, güleryüzü ve etkileyici hitabetiyle, özellikle de İslâmî yaşayış kalitesi, yani ahlâkıyla toplumun ve gönüllerin merkezinde yer alarak gündem olabilen ve gündemi belirleyen Musablara ihtiyaç var!
Kendini ve toplumu değiştirmek için öze dönüş İçin Musab olmaya var mısınız?!