08.05.2017

RAHMET SAĞANAĞI BERAT KANDİLİ

RAHMET SAĞANAĞI BERAT KANDİLİ

Faruk ARVAS

SİİRT İL MÜFTÜSÜ

10 Mayıs Çarşamba’yı 11 Mayıs Perşembe’ye bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                             

BERAT veya BERAET sözlük yönüyle, azat Olmak, arınmak, suçtan, hastalıktan ve günahtan kurtuluş manalarına gelmektedir. Bu mübarek gecede yaratılmışların en üstünü olarak yaratılan insanın, bilhassa insanlığın en mükemmeli olma durumunda olan Müslüman’ın yapacağı bazı güzel işler ve samimiyetle kulluğunu ilan ettiğini gösteren ihlaslı ibadet, TEVBE, İSTİĞFAR ve DUALAR sayesinde günahlardan, suçtan, Ceza’dan, sıkıntılardan, olumsuzluklardan, huzursuzluktan, buhranlardan ve neticede CEHENNEM 'den kurtulabilecekleri kuvvetle ümit edilmektedir. Bunun için bu gece BERAT adını almıştır.

Sonsuz merhamet sahibi olan Yüce Allah, sevdiği ve yüce şereflerle şereflendirdiği kulunu başıboş bırakmamıştır. Yüce ALLAH (CC) insan1ığın imdadına gönderdiği 124 bin Peygamber, kitaplar ve sayısız yol gösterici mürşitler, mücedditler, müçtehitler ve âlimlerle insanı dünya ve Ahrette saadet ve huzura sevk etmeyi gaye edinmiştir. İşte yolunu şaşıran ve Hak' tan ayrılan insanların kendisine gelmesi için sayısız fırsatların yanında bu mübarek gün ve geceleri özellikle bir CAN simidi olarak kulunun önüne koymuştur.

Bize düşen tek şey, kendi kendimizi her zaman bilhassa bu gecelerde hesaba çekmek olacaktır. Ben "Ümmetlerin en hayırlısı olarak" gönderilen bir şerefli ümmet olmam cihetiyle görevimi tam bilmekte miyim? … Yüce dinimin benim faydam için emrettiği emirlere veya yasaklara karşı durumum nedir?  Beni çok seven Rabbimi    ve onun sevgili habibini gerçekten seviyor muyum? diye kendimizi ciddi bir hesaba çekmeliyiz..  Bu gece de BERAT alıp, suçtan ve cezadan kurtulmak istiyorsak, bizi perişan edip, dünyamızı dahi Cehennemi bir hayata çeviren İslam dışı, ahlak dışı, her şeyi, her olumsuzluğu terketmeliyiz. Bu iş için de en uygun Ortam’ın bu gibi gün ve geceler olduğunu bilmeliyiz.

 Zira BERAT gecesi Allah' ın rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol tecelli ettiği bir gecedir.

 

       Sevgili peygamberimiz (SAV) hadisi. şeriflerinde şöyle buyuruyorlar :

"Şaban ayının 15' inci gecesi oldu mu, onu ibadet ve taat’la geçirin, gündüzün de oruç, tutun. Zira A1lah-u Teâla, o gecenin gurup vakti dünya semasına rahmetle tecelli eder ve şöyle buyurur : "Yok mu istiğfar eden, günahlarının bağışlanmasını isteyen onu mağfiret edeyim. Yok mu maddi-ma’nevi hastalığa mübtela olan ona afiyet bahşedeyim. Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu şunu isteyen, bunu isteyen"diyerek ta sabaha kadar devam eder."

Başka bir hadis-i şerif'te ise şöyle buyrulmaktadır:

‘’ Allah-u Azimuşşan Şaban ayının yarısı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip Beni Kelp kabilesinin koyunlarındaki kılların sayısından daha çok kimsenin günahlarını mağfiret eder.’’ Yani bu gece ’de yapılacak samimi ve şartlarına haiz nasuh bir TEVBE; günahlar ne kadar çok olursa olsun kulun beratına sebep olabilir. Yeterki samimi olarak sağnak sağnak yağan rahmete, mağfirete koşalım…

Kusurlarımızı itiraf ederek rabbimizin sonsuz RAHMETİNE ehil olmaya çalışalım…

Yalnız mühim bir nokta vardır ki, bu kıymetli vakitleri, gaflet içinde geçirenler bu bolluktan, bu karlı ticaretten nasiplerini alamazlar.

 Çeşme durmadan aksa bile bardak kendi kendine dolmayacağı gibi, ilahi feyiz ve bereketler ne kadar bol yağarsa yağsın biz gönlümüzü açmasak, onlardan istifade edemeyiz.

 

 Yüce peygamberimiz, bu gecede bile tevbe etmeyip günah ve hatalarına devam edenlerin, bilhassa şu kimselerin BERAT Gecesi’nin rahmet sağanağından istifade edemeyeceğini haber vermiştir.

 

a)Müslümanlara karşı devamlı kin ve düşmanlık taşıyanlar.

b)Ana ve babasına isyan edenler

c)Başkalarına zulüm ve haksızlık edenler.

d)Hayat ve ihtişamlarıyla mağrur olup, kulluğunu unutanlar.

e)İçkiye devam edenler.

f)Faiz ve zinaya ısrarla devam edenler…

 Bu mübarek BERAT KANDİLİ’nin cümlemizin ve alem-i İslamın mağfiretine, iki cihan saadetine,  İslam kardeşliği şiarı ve asr-ı Saadet ihtişamıyla mü’minlerin birlik ve beraberliğinegünahlardan, cezadan ve cehennem azabından BERAT etmemize vesile olmasını, her şeye Kadir olan Yüce Allah’tan niyaz ederim.

Bu vesileyle 10 Mayıs Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece Siirt Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camiinde Yatsı namazından sonra Mevlid, Vaaz ve Hatim duasından oluşan programa  tüm halkımızı bekliyoruz.