04.08.2023

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ ALIMI İLANI

SİİRT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ VE 2024 YILI YAZ DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİ ALIMI İLANI

 

 

                            GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRME DUYURUSU

 

Kur'an kurslarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kadrolu veya sözleşmeli personelle yürütülmesinin esas olduğu ancak eğitim ve öğretimin kadrolu veya sözleşmeli personelle yürütülememesi durumunda hizmetlerin aksamaması amacıyla Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında geçici öğreticiler görevlendirilebilecektir.

 

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

 

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

2- Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

3- Kız Kur'an Kursları için kadın, erkek Kur'an kursları için de erkek öğretici alınacaktır.

4- 2022 yılı KPSS(DHPT) puanı 60 ve üzeri olmak,

5- 2022 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2022 yılı KPSS(DHPT)’ye girmiş olmak.

 

a) 4-6 yaş Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak.

2- Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da 19.01.2017 tarihinden önce 296 saat, 19.01.2017 tarihinden sonra 380 saat herhangi bir kuruluştan Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.

3- 2022 Yılı KPSS (DHBT) Sınavından geçerli puanı almış olmak.

 

b) Hafızlık Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak.

2- Hafız olmak.

 

3- 2022 Yılı KPSS (DHBT) Sınavından geçerli puanı almış olmak.

c) İhtiyaç odaklı Kur'an kursları için:

1- Tercihen 4 yıllık dini yükseköğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak.

2- 2022 Yılı KPSS (DHBT) sınavından geçerli puan almış olmak.

 

d) Hafızlık Eğitim Destek Programı için:

  1. Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat ön lisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
  2. Hafız Olmak,

3- 2022 KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı almış olmak.

NOT: Hafızlık Eğitim Destek Proğramında görev yapacak Geçici öğreticiler Hafızlık Eğitimi verilen Kur’an kurslarında 13.00 ile 21.00 saatleri arasında çalıştırılacaktır.

Şartları esas alınacaktır. Bu bağlamda;

♦ Kur'an kurslarındaki öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde Valilik oluru ile oluşturulacak sınav komisyonları marifetiyle gerçekleştirilecek sözlü mülakatlara; öncelikle 2022 Yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar arasından en yüksek puanı alandan başlamak suretiyle adaylar çağrılacak ve sıralamada sözlü puanı yüksek olana öncelik verilerek görevlendirmeler yapılacaktır.

◆2022 Yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlardan müracaat eden bulunmaması halinde KPSS (DHBT) Sınavına girip 60 ve altında puan alanlar çağrılacak ve sıralamada sözlü puanı yüksek olana öncelik verilerek görevlendirmeler yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2.Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3.Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerimizin web sayfalarından yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

4.Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

 

 

 

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (İl ve İlçe Müftülüklerinden temin edilecek)

2- T.C. Kimlik nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,

4-2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- E Devletten alınacak adli sicil kaydı

6-Erkek adaylar için E Devletten alınacak Askerlik durum belgesi

7-Hafız olanlar için hafızlık belgesi

8-4-6 yaş Kur’an kursları için sertifika.

 

C. BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1. Şartları tutan ve başvuru yapmak isteyen adayların 04.08.2023 tarihinden itibaren 18.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri İl veya İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaklardır.

4. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5. Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6. Başarı sırasına göre www.siirt.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, tebligat mahiyetindedir.

7. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla 2022 Yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafiz olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

8. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

9. İl ve İlçe Müftülükleri adayların tercihlerine göre puan sıralaması esas alınması suretiyle görevlendirme yapacaklardır.

10. Geçici öğreticilere yönelik gerçekleştirilecek mülakatlarda başarılı olanlar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri kapsamında mahallince Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacak ve kişilerin durumları yine aynı Kanun'un 7'nci maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde teşekkül ettirilecek Komisyonlar tarafından değerlendirilecektir. Bu kapsamda terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler, geçici öğretici olarak görevlendirilmeyecektir.

11. Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler, ancak dilekçe ile feragat edebileceklerdir. Feragat edenlere ayrıca ikinci bir hak tanınmayacaktır.

12. İlçelerin Mülakat Sınavı 21.08.2023 tarihinden itibaren Siirt İl Müftülüğü ve ADRB bürosunda, Siirt il merkezi için ise 21.08.2023 ve takip eden günlerde Siirt İl Müftülüğünde yapılacaktır.

13. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü Internet sitesinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

                                                                                                                        TASDİK OLUNUR

                                                                                                                             04/08/2023

                                                                                                                              

                                                                                                                              Şakir PİNAL

                                                                                                                                İl Müftüsü