25.06.2016

ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ İÇİN MEVLİD

İlimizin bağrından çıkan büyük mutasavvıf ve din alimi Şeyh Celaleddin Kardeş Hazretleri'nin vefatının 43.yılı nedeniyle ruhuna ithaf edilmek üzere mevlid-i şerif okutuldu.

Şeyh Celaleddin Hazretleri'nin mezarının bulunduğu, Cerrah Camii'nde ikindi namazından sonra üç dilde okunan mevlid-i şerife, Yakınları, sevenleri ve mahalle halkı katıldı. Mevlid-i şerifin duasını yapan Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, Şeyh Celaleddin Hazretleri'nin hizmetleri için dua etti.

Müftü Arvas, “Alimlerimiz Peygamberlerin varisleridir. Onlar birer gönül dostlarıdır. Hizmet yapanlar ve eser bırakanlar her zaman rahmetle anılacaklardır. Şeyh Celaleddin Hazretleri gibi zatlar bulundukları yerler için hayatlarında ve ölümlerinde birer rahmet ve bereket vesilesi olmuşlardır. Şeyh Hazretleri, 85 yıllık ömrünü hizmete adamıştır. Kendisi müsbet ve dini ilimleri çok iyi okuyabilen bir kişiliğe sahipti.”

Mevlid-i Şerifi Çarşı Camii İmam-Hatibi Nevzat Erdabakoğlu, Ulu Camii emekli müezzini Yasin İmer, Ulu Camii Müezzini Nezir Obut, Cumhuriyet Camii Müezzini Mahmut Harman, Kuseyli Camii Müezzini Fereç Aşçı, Sımmaka Camii İmam-Hatibi Mustafa Veral okudu.

 

ŞEYH CELALEDDİN KARDEŞ HAZRETLERİ KİMDİR (1888–1973)
Şeyh Celaleddin Kardeş Hazretleri 1888 yılında Siirt İli Merkez Dumlupınar Mahallesinde dünyaya teşrif etti. Muhterem babası, dini bilgilerde bir otorite olan Şeyh El Hatip Hazretleridir. İlk tedrisatını babasından alan Şeyh Celaleddin, Şam Dini Bilimleri Fakültesinde tahsilini tamamlayarak Siirt’e döndü.

İstiklal Harbinde Kuva-yı Milliye saflarında Moral Hocalığı görevinde bulunan ve cephelerde askerlere va’zu nasihatlerde bulunarak morallerini yüksek tutmalarında etkin bir rol alan Şeyh Celaleddin, yine bu yıllarda Said-i Nursi Hazretleriyle yakın arkadaşlık kurdu.

Vaiz ve İmam-Hatip olarak çeşitli görevlerde bulunan Şeyh Celaleddin Hazretleri, bütün vaazlarında Kur'an-ı Kerim’in asra göre yorumunun yapılması taraftarıydı. Kur’an ayetlerinin yorumlarının kıyamete kadar devam edeceğini belirten Şeyh Efendi, Ay'a çıkılmadan yıllar önce, insanların günü geldiğinde Ay'a çıkacaklarını ve fezada fütuhatlarda bulunacaklarını söyleyecek kadar aydın fikirliydi.

Türkçeyi en iyi bir şekilde kullandığı gibi Osmanlıca, Farsça, Arapça olarak da hutbeler irad eder, hitap ettiği topluluğun dilleriyle kendilerine daha yakın olmanın yolunu seçerdi. Fıkıh bilgileri yanında felsefe, mantık, riyaziye, tarih, coğrafya, astronomi gibi ilimleri de iyi derecede bilir, müspet ilimleri öğrenmenin, en az dini bilgileri öğrenmek kadar gerekli olduğunu savunurdu.

Ömrünün son 40 yılını uzlette geçiren Şeyh Celaleddin Hazretleri, bu uzun süre zarfında hiç çarşıya inmedi. Alışveriş yapmadı. İmam-Hatip olduğu ve evinin çok yakınında bulunan Şeyh El-Cerrah Camii ile evi arasında vakit namazlarında mekik dokuyup dururdu.

Muhipleri, O'nu evinde veya Camiinde ziyaret ederek sohbetlerinden feyizlenir, muhtelif konularda görüş ve düşüncelerini alarak hareketlerini Şeyhlerinin emirleri doğrultusunda tanzim ederlerdi.

Aynı zamanda şair olan Şeyh Celaleddin Hazretleri, kitaplarının bir kısmı Siirt İl Müftülüğü binasındaki kütüphanede adına açılan bölümde muhafaza edilmektedir.

Kendi değişiyle "Kitaplarla Dövüşerek" tükettiği ömrü 1973 yılının 15 Haziran Cuma günü sabah namazına davet eden müezzinin sesine kulak vererek ve onunla birlikte Ezan-ı Muhammedi'yi tekrarlarken aziz ruhunu yüce Allah'a teslim etti. Siirt Merkez Cerrah Camiine defnedildi.